Zaznacz stronę

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „III Liga, Drużynowe Mistrzostwa Olsztyna i Turnieje Ogólnopolskie”.

Obrazek przedstawia grafikę siedmiu osób siedzących przy stole konferencyjnym. Nad nimi unoszą się różnokolorowe dymki świadczące o tym że trwa żywa dyskusja.

W dniu 2 grudnia 2022 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”, na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „III Liga, Drużynowe Mistrzostwa Olsztyna i Turnieje Ogólnopolskie”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) każdy może zgłaszać
uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13 grudnia 2022 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres:
k.kopec@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Treść Ogłoszenia

Oferta OLIMP