Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2023”.

Załączniki do pobrania:

Zapowiedź konsultacji społecznych 2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2023″

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 2023

Formularz poprawkowy do programu 2023

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2023.