Zaznacz stronę

Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Prague Volleyball Games 2022”

Obrazek przedstawia grafikę siedmiu osób siedzących przy stole konferencyjnym. Nad nimi unoszą się różnokolorowe dymki świadczące o tym że trwa żywa dyskusja.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Prague Volleyball Games 2022”.

W dniu 04 listopada 2022 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy BAD-MAX, na realizację zadania publicznego z zakresu: kultury fizycznej i sportu p.n.Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Prague Volleyball Games 2022”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 16 listopada 2022 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.kopec@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki: 

Treść Ogłoszenia

Oferta