Zaznacz stronę

LXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

 

 

 

LXIII sesja
nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w 7 listopada 2022r. (poniedziałek),
o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
3.1 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
3.2 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
6. Zamknięcie LXIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

 

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie – 07.11.22, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 07.11.22, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 07.11.22, Ratusz Miejski, godz. 15.30