Zaznacz stronę

Konsultacje Społeczne projektu budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2023

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN RYSZARD NIEDZIÓŁKA

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA KONSULTACJE

W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA 2023 ROK,

 KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 7 GRUDNIA 2022 R. O GODZ. 15:30

W TRYBIE HYBRYDOWYM

Projekt budżetu miasta na Kętrzyn na rok 2023 jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Majątek i Finanse – Finanse miasta w 2023 r. – Projekt budżetu miasta na rok 2023.

  1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej – zebranie mieszkańców w budynku Urzędu Miasta Kętrzyn z możliwością udziału mieszkańców w trybie on-line za pośrednictwem oprogramowania Cisco Webex.
  2. W celu zgłoszenia chęci udziału w konsultacjach w trybie on-line należy przesłać zgłoszenie do Urzędu Miasta Kętrzyn poprzez wiadomość e-mail na adres informatyk@miastoketrzyn.pl zawierające: imię, nazwisko i adres e-mail, na który ma być przesłane zaproszenie do spotkania on-line. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 7 grudnia 2022 r. do godziny 14:00.

KONSULTACJE SPOŁECZNE