Zaznacz stronę

Prezentacja zabytku po konserwacji z omówieniem specyfiki chorągwi nagrobnych oraz przebiegu prac konserwatorskich

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego zrealizowało prace konserwatorskie w ramach projektu Konserwacja chorągwi nagrobnej Fryderyka von der Groeben, bohatera bitwy pod Wiedniem dotyczącego dofinansowania zadań w ramach programu rządowego Wspieranie działań muzealnych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

chorągiew nagrobnej Fryderyka von der Groeben, bohatera bitwy pod Wiedniem dotyczącego

 

Rodzina von der Groeben zaliczana była do najznakomitszych rodów z terenu Prus. Ufundowana przez spadkobierców chorągiew nagrobna Fryderyka, generał lejtnanta w służbie polskiej, uczestnika poselstw do Turcji i do Tatarów, bohatera kampanii wiedeńskiej 1683, wypraw do Mołdawii i na Ukrainę, starosty Ostródy i Olsztynka,  pełniła w kościele w Łabędniku funkcję epitafium stanowiąc jeden z elementów rozbudowanej kompozycji sepulkralnej wraz z istniejącym do dzisiaj, imponującym pomnikiem nagrobnym.

Chorągiew Fryderyka von der Groebena (wys. 252 cm, szer. 132 cm) wykonana została prawdopodobnie w warsztacie w Bartoszycach na nitowanej blasze miedzianej. Malaturę przypisuje się Piotrowi Görckyemu czynnemu w Prusach Książęcych na pocz. XVIII w.

Konserwację prowadziła w Toruniu od 30.05 do 30.09 b.r. Barbara Kwasiborska – Akroterion. Pracownia konserwacji dzieł sztuki.

Prace konserwatorskie poprzedziło wykonanie szczegółowych badań specjalistycznych stanu zachowania chorągwi, oczyszczono zabytek z nawarstwień, usunięto ślady korozji oraz uzupełniono ubytki warstwy malarskiej.

28.10.2022  o godzinie 17:00 w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego odbędzie się publiczna prezentacja zabytku po konserwacji z omówieniem specyfiki chorągwi nagrobnych oraz przebiegu  prac konserwatorskich.

LOGO  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury