Zaznacz stronę

Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem:”Mistrzostwa Świata w jeździe artystycznej na rolkach w Argentynie”

Obrazek przedstawia grafikę siedmiu osób siedzących przy stole konferencyjnym. Nad nimi unoszą się różnokolorowe dymki świadczące o tym że trwa żywa dyskusja.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Mistrzostwa Świata w jeździe artystycznej na rolkach w Argentynie”.
W dniu 27 września 2022 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „Mistrzostwa Świata w jeździe artystycznej na rolkach w Argentynie”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 7 października 2022 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11 400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: m.stankiewicz@miastoketrzyn
Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Treść Ogłoszenia

oferta