Zaznacz stronę

LXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

LXI nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 4 października 2022r. (wtorek) o godz. 15.30, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
b) zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
6. Zamknięcie LXI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie – 4.10.22, Ratusz Miejski, godz. 15.00
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie – 4.10.22, Ratusz Miejski, godz. 15.00
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 4.10.22, Ratusz Miejski, godz. 15.00