Zaznacz stronę

LX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

LX nadzwyczajna sesja

Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 15 września 2022r. (czwartek) o godz. 12.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. odwołania radnej Marzeny Gajek ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.2. wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.3. zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.4. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.5. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.6. odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.7. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.8. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.9. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.10. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
3.11. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
3.12. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
3.13. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
3.14. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
3.15. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
3.16. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
3.17. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
3.18. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
3.19. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
3.20. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
3.21. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
3.22. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
3.23. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
3.24. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
3.25. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
3.26. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
3.27. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
6. Zamknięcie LX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie