Zaznacz stronę

LVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

LVII nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 8 lipca 2022r. (piątek) o godz. 12.00, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
3.1 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
3.2 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
3.3 zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobkach miejskich, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
6. Zamknięcie LVII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 8.07.22r., godz.11.30, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 8.07.22r., godz.11.30, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 8.07.22r., godz.11.30, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, sala nr 6