Zaznacz stronę

Informacja o realizacji Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa,, Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Gmina Miejska Kętrzyn realizuje Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dzięki pozyskanym funduszom zostanie zakupionych 404 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które trafią do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Wartość projektu: 1 010 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 010 000,00 PLN

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

 

Ogłoszone komunikaty w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”:

– 19.10.2021r. : Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” | Urząd Miasta Kętrzyn (miastoketrzyn.pl)

– 18.11.2021r. : Komunikat dotyczący Konkursu pn.: „Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. | Urząd Miasta Kętrzyn (miastoketrzyn.pl)

– 22.11.2021r. :  DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU GRANTY PPGR | Urząd Miasta Kętrzyn (miastoketrzyn.pl)

– 15.12.2021r. : ! UWAGA – KOMUNIKAT Dotyczący uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu „Granty PPGR” ! | Urząd Miasta Kętrzyn (miastoketrzyn.pl)

– 05.05.2022r. :  Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” | Urząd Miasta Kętrzyn (miastoketrzyn.pl)

– 24.08.2022r. : Ważne informacje dla beneficjentów projektu Granty PPGR! | Urząd Miasta Kętrzyn (miastoketrzyn.pl)

– 21.12.2022r. : Uwaga! Ważne informacje dla beneficjentów projektu Granty PPGR! (miastoketrzyn.pl)