Zaznacz stronę

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracje Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

✅ Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw ✅ Nieprzekraczalny termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022r ‼️ Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5 tyś zł. 📍 Deklarację można złożyć na dwa sposoby, w tym online. Wystarczy wejść na przeznaczoną do tego stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, gdzie jest już aktywny formularz. 👉 https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja... Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego wystarczy wypełnić arkusz, zatwierdzić i wysłać formularz. 📍 Drugi sposób to papierowa deklaracja, którą można pobrać z tej samej strony. Po wypełnieniu trzeba ją zanieść lub wysłać pocztą do Urzędu Miasta. Można też pobrać ją bezpośrednio w Urzędzie Miasta, pokój 213.

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Nieprzekraczalny termin złożenia  deklaracji upływa 30 czerwca 2022r.

Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w  wysokości od 500 zł do 5 tyś zł.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby, w tym online. Wystarczy wejść na przeznaczoną do tego stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, gdzie jest już aktywny formularz. Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego wystarczy wypełnić arkusz, zatwierdzić i wysłać formularz. Drugi sposób to papierowa deklaracja, którą można pobrać z tej samej strony. Po wypełnieniu trzeba ją zanieść lub wysłać pocztą do Urzędu Miasta. Można też pobrać ją bezpośrednio w Urzędzie Miasta, pokój 213.