Zaznacz stronę

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2021 roku

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

 

 

 

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad
Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2021 roku

 

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2022r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2021 rok. Będą mogli w niej wziąć udział Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Kętrzyna, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kętrzynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgłoszenia mieszkańców składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia (wypełnione karty) przyjmowane będą w dniach od 12 czerwca do 29 czerwca 2022 roku w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, pok. 10 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze).
Mieszkańcy Kętrzyna mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy i będą dopuszczeni do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców. (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 6 – 8),

Z raportem można zapoznać się:
– w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn pok. 10 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze)
– w Urzędzie Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, parter, pokój nr 2 , w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze).
– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kętrzynie
https://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/18818_WersjaII_za_2021_30.05.2022.pdf
– na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn
https://www.miastoketrzyn.pl/2022/06/raport-o-stanie-gminy-miejskiej-ketrzyn-za-2021r/

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

 

Załącznik do pobrania:

zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2020 roku