Zaznacz stronę

Dzierżawa części nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Michała Kajki

Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje o możliwości wydzierżawienia na sezon letni terenu położonego w Kętrzynie przy ul. Michała Kajki, oznaczonego jako działka  nr 69/2 obręb 3 z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe tj. prowadzenie działalności gastronomicznej wraz z lokalizacją ogródka letniego, mobilnego punktu gastronomicznego typu food truck, przyczepy gastronomiczne itp.

Teren zlokalizowany jest w pobliżu amfiteatru oraz jeziorka miejskiego.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kętrzyn  (pok. 203, nr tel. 89 752 05 41)