Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wypoczynek letni.

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wypoczynek letni.

Wyniki konkursu

Wyniki formalne

Ogłoszenie

zał. 1 wzór oferty

zał. 2 wzór sprawozdania

zał. 3 oświadczenie

zał. 4 oświadczenie VAT

zał. 5 oświadczenia o poufności danych

zał. 6 oświadczenie Split Payment

zał. 7 Karta oceny ofert

zał. 8 Klauzula Informacyjna

Termin składania ofert: 20 maja 2022r., godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Alina Ławrywianiec, tel: 89 752 05 28