Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Wyniki konkursu

Ogłoszenie

Karta oceny – nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Oświadczenie

Wzór oferta

Wzór sprawozdanie

Wyniki formalne

Termin składania ofert: 2 czerwiec 2022r., godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Alina Ławrywianiec, tel: 89 752 05 28