Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Wyniki konkursu

Ogłoszenie

Karta oceny – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Oświadczenie

Wzór oferta

Wzór sprawozdanie

Wyniki formalne

Termin składania ofert: 2 czerwiec 2022r., godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Alina Ławrywianiec, tel: 89 752 05 28