Zaznacz stronę

Nowy instrument dla MŚP „Pożyczka Inwestycyjno-obrotowa”!

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej”.

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego łącznie w kwocie 5.263.157,89 zł.

Oprocentowanie pożyczek wynosi już od 1,71% w skali roku.

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od 13 kwietnia 2022 r. w sekretariacie Agencji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską na poniższy adres Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen Józefa Bema 3 (Sekretariat – I piętro, pokój 114), 10-516 Olsztyn lub przesłać elektronicznie na adres: pozyczki.pio@wmarr.olsztyn.pl w przypadku dokumentów podpisanych przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

LINK (klik)

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa