Zaznacz stronę

Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie

Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie

Głównym celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Cele szczegółowe:

  • poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w mieście Kętrzyn,
  • poprawa dostępności i użyteczności komunikacji zbiorowej oraz samej mobilności mieszkańców miasta, zwłaszcza tych o ograniczonych środkach finansowych(nie dysponujących własnym samochodem osobowym), poprzez wytyczenie bezpłatnych linii komunikacji autobusowej,
  • ograniczenie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów poprzez wprowadzenie autobusów niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób
    z niepełnosprawnościami ruchowymi,
  • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania promocyjne upowszechniające korzystanie z komunikacji miejskiej,
  • poprawa jakości środowiska naturalnego ( w tym reedukacja dwutlenku węgla do atmosfery),
    w tym podniesienia atrakcyjności obszaru turystycznego poprzez zakup autobusów zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym i wprowadzenie go do obiegu na liniach komunikacji miejskiej oraz dzięki zakładanej zmianie nawyków komunikacyjnych (zamiana samochodów osobowych na transport zbiorowy – zeroemisyjny).

Celem projektu jest uruchomienie bezpłatnej, niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Kętrzynie poprzez wymianę taboru na autobusy elektryczne. 

W ramach projektu zakupione zostaną cztery autobusy elektryczne oraz dwie stacje ładujące typu wolnego 2 x 60kW (jedna stacja wyposażona będzie w dwa gniazda ładująca).Projekt obejmuje także szereg działań promujących transport zbiorowy m.in.: oklejenie autobusów, zakup i montaż tabliczek ze schematami komunikacyjnymi, tabliczek przystankowych z rozkładem jazdy, zakup i dystrybucje ulotek i plakatów informujących o uruchomieniu komunikacji, zakup i uruchomienie alokacji informującej o rozkładzie jazdy, aktualnym położeniu autobusów oraz opóźnieniach w komunikacji oraz modułów GPS
w autobusach. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2022.  

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia obsługi transportowej i zmniejszenia zużycia energii końcowej

Wartość projektu 7 943 733,80 zł, współfinansowanie ze środków  europejskich 6 425 531,00 zł.