Zaznacz stronę

LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

 

LIII nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022r. (wtorek) o godz. 10.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
b) zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
6. Zamknięcie LIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 5.04..22r., godz.9.00, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 5.04..22r., godz.9.00, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 5.04..22r., godz.9.00, Ratusz Miejski, sala nr 6