Zaznacz stronę

INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW Z KOMPLEKSÓW GARAŻOWYCH

W związku z nieuregulowanym stanem gospodarki odpadami na terenach kompleksów garaży informujemy, że celem poprawienia stanu czystości wokół tych terenów oraz
w ramach edukacji ekologicznej dnia 22 kwietnia 2022 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi zorganizowana zostanie zbiórka odpadów od użytkowników garaży.

W związku z powyższym podstawione zostaną kontenery na odpady w następujących lokalizacjach:

 1. ul. Rynkowa
 2. ul. Obrońców Westerplatte
 3. ul. Kasztanowa
 4. ul. Poznańska
 5. ul. Wileńska
 6. ul. Bolesława Limanowskiego
 7. ul. Kazimierza Wielkiego/Jarosława Dąbrowskiego
 8. ul. Stefana Batorego (na końcu ulicy)
 9. ul. Piastowska
 10. ul. Władysława Jagiełły

Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok do uporządkowania przestrzeni wokół garaży oraz zaprzestania składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

W związku z nieuregulowanym stanem gospodarki odpadami na terenach kompleksów garaży informujemy, że celem poprawienia stanu czystości wokół tych terenów oraz w ramach edukacji ekologicznej dnia 22 kwietnia 2022 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi zorganizowana zostanie zbiórka odpadów od użytkowników garaży. W związku z powyższym podstawione zostaną kontenery na odpady w następujących lokalizacjach: 1. ul. Rynkowa 2. ul. Obrońców Westerplatte 3. ul. Kasztanowa 4. ul. Poznańska 5. ul. Wileńska 6. ul. Bolesława Limanowskiego 7. ul. Kazimierza Wielkiego/Jarosława Dąbrowskiego 8. ul. Stefana Batorego (na końcu ulicy) 9. ul. Piastowska 10. ul. Władysława Jagiełły Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok do uporządkowania przestrzeni wokół garaży oraz zaprzestania składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.