Zaznacz stronę

LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

LI nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 3 marca 2022r. (czwartek)
o godz. 10.30, w trybie zdalnym
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia / zerwania współpracy ze społecznością miasta
Swietłyj w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
6. Zamknięcie LI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Osoby chętne do wzięcia udział w LI Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu
w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu:
89 752 0526 do dnia 3.03.22r. do godziny 8:30.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 3.03.22r., godz.10.00, tryb zdalny
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 3.03.22r., godz. 10.00, tryb zdalny
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 3.03.22r., godz.10.00, tryb zdalny