Zaznacz stronę

Wypełnij Ankietę ,,Diagnoza uzależnień behawioralnych”

Szanowni Państwo,
Gmina Miejska Kętrzyn w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 przeprowadza wśród mieszkańców badanie ,,Diagnoza uzależnień behawioralnych”, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od Internetu, nowych mediów i innych zachowań ryzykownych.

Szanowni Państwo, Gmina Miejska Kętrzyn  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 przeprowadza wśród mieszkańców badanie ,,Diagnoza uzależnień behawioralnych”, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od Internetu, nowych mediów i innych zachowań ryzykownych. Uzależnienia behawioralne to grupa uzależnień psychicznych, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich powtórzenia. Wykonawcą usługi jest firma Nowe Horyzonty z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29.  Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety w terminie od dnia 15.02.2022 do 21.02.2022 i dotyczyć będzie następujących grup odbiorców: •    uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn od klasy 6,  •    uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, •    dorosłych mieszkańców Gminy Miejskiej Kętrzyn, Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety. Link do ankiety dla mieszkańców: https://www.webankieta.pl/ankieta/708232/ketrzyn-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-ankieta-dorosli-mieszkancy.html Dziękujemy.

Uzależnienia behawioralne to grupa uzależnień psychicznych, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich powtórzenia.
Wykonawcą usługi jest firma Nowe Horyzonty z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29.
Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety w terminie od dnia 15.02.2022 do 21.02.2022 i dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:
• uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn od klasy 6,
• uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
• dorosłych mieszkańców Gminy Miejskiej Kętrzyn,
Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.
Link do ankiety dla mieszkańców: KLIK
Dziękujemy.