Zaznacz stronę

Przyznane Złote Karty Stypendysty

Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie z § 25 b ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej zostały przyznane Złote Karty Stypendysty. Lista osób, którym zostały przyznane znajduje się w załączniku.

Załączniki:

Złote Karty Stypendystów – Sport wyniki 2022