Zaznacz stronę

,,Przyznane stypendia sportowe dla zawodników”.

Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie z § 8 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej, zostały przyznane stypendia sportowe. Lista zawodników znajduje się w załączniku.

Załącznik:

Wyniki przyznania stypendiów za 2021