Zaznacz stronę

Projekt „Otwórz się na pomoc” także w Kętrzynie

Czas pandemii nie jest dla nas czasem łatwym. Wiele osób już od blisko dwóch lat żyje w permanentnym stresie, a także izolacji, co przekłada się nie tylko na problemy finansowe, ale też psychiczne. Dlatego tak ważne jest, by promować wśród mieszkańców wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego. Do projektu „Otwórz się na pomoc” włączył się także Kętrzyn.

„Otwórz się na pomoc” to interaktywne filmy poświęcone problemowi uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetu oraz od alkoholu, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo w trakcie trwającej pandemii i związanej z nią izolacją. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

dla miasta Kętrzyn na rok 2022.

Otwórz się na pomoc – Alkohol – Kętrzyn

Otwórz się na pomoc -Pandemia – Kętrzyn