Zaznacz stronę

Pamiętaj o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków . Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

 

Załącznik:

Ulotka CEEB (1)