Zaznacz stronę

Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym uchwał antysmogowych

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne
organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

Załączniki:

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Formularz zgłoszeniowy