Zaznacz stronę

Zadanie pod nazwą: ,,Uatrakcyjnienie ROD im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie”

               Zdjęcie przedstawia logo miasta Kętrzyn. Literka K w kolorach czerwony niebieski i zielony z czerwonym napisem KĘTRZYN

 

Zadanie pod nazwą: ,,Uatrakcyjnienie ROD im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie ,,Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”

Wartość zadania ogółem: 24 997,00 zł – dofinansowanie 14 997,00; wkład własny Gminy Miejskiej Kętrzyn – 5 000,00 zł; wkład własny Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 5 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa ładu przestrzennego na terenie ROD im. M. Kopernika w Kętrzynie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku, stworzenie miejsca do spędzania czasu z dziećmi oraz do ćwiczeń i rehabilitacji.

Zostanie również podniesiona świadomość lokalnej społeczności w kontekście segregacji odpadów.