Zaznacz stronę

Projekt „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

Gmina Miejska Kętrzyn realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” Osi Priorytetowej 3

– „Cyfrowy region” Działanie 3.1

– „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie na realizację Projektu z UE wynosi 1 181 131,10 zł

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 418 620,50 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) poprzez wprowadzenie e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn po roku 2022.

Gmina Miejska Kętrzyn realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy region” Działanie 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Dofinansowanie na realizację Projektu z UE wynosi 1 181 131,10 zł Całkowita wartość Projektu wynosi 1 418 620,50 zł  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) poprzez wprowadzenie e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn po roku 2022.