Zaznacz stronę

Konkurs dla Przedszkolaków – Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza konkurs profilaktyczny, pn. „Trzymam formę- dbam o swoje zdrowie”.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza konkurs profilaktyczny pn. „Trzymam formę- dbam o swoje zdrowie”. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn.

  • Skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli w mieście Kętrzyn.
  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu profilaktycznego na temat dbałości o zdrowie i promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia (forma pracy płaska, format A4 lub A3) ​
  • Regulamin Konkurs profilaktyczny przedszkole- Trzymam formę- dbam o zdrowie

Infografika, z logo miasta kętrzyn oraz małymi dziećmi ubranymi w sportowe stroje. treść: Burmistrz Miasta Kętrzyn w ramach Gminnego Programu Profilaktyki KĘTRZYN i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn ogłasza:     Konkurs profilaktyczny dla przedszkolaków z Miasta Kętrzyn   rzymam forme - dbam o swoje zdrowie” Prace plastyczne w formie plakatu profilaktycznego na temat db ś i o zdrowie Do wygrania enía	d o i promowanie d n i a zdrowego, 8 aktywnego g r u d n i a stylu życia należy 2 0 2 1 dosiarczyćr, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.miastoketrzyn.pl nagrody í wyróżni - zakładka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły pod nr 89 752 05 91, pokój 302 Urzędu Miasta Kętrzyn