Zaznacz stronę

Informacja na temat Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Informacja na temat Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Miejska Kętrzyn informuje, że otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

– otrzymane dofinansowanie  12.000,00 zł

Gmina Miejska Kętrzyn w celu realizacji programu zapewniła wkład własny w wysokości 20 % kosztów realizacji zadania w kwocie 3.000,00 zł.

książki

 

 

                                                                                Burmistrz Miasta Kętrzyn

                                                                                 (-) Ryszard Niedziółka