Zaznacz stronę

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

 

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 18 października 2021r. (poniedziałek) o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:​

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
4. Podjęcie stanowiska w sprawie zawarcia ugód sądowych pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn, a prowadzącymi trzy przedszkola niepubliczne w latach 2009-2016.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
7. Zamknięcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 18.10.21, godz. 15.30, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 18.10.21, godz. 15.30, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 18.10.21, godz. 15.30, Ratusz Miejski, sala nr 6