Zaznacz stronę

Wyniki Wybrów Radnych I Kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie

Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w Gminie Miejskiej Kętrzyn.

Do zadań Rady należy inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi oraz inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodzieży.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

Obwieszczenie MKW_o wynikach wyborów