Zaznacz stronę

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rozgrywki Ligowe Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej – Młodziczki”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pod tytułem:

„Rozgrywki Ligowe Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej – Młodziczki”

Obrazek przedstawia grafikę siedmiu osób siedzących przy stole konferencyjnym. Nad nimi unoszą się różnokolorowe dymki świadczące o tym że trwa żywa dyskusja.

W dniu 30 września 2021 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „BAD-MAX” w Kętrzynie, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. Rozgrywki Ligowe Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej – Młodziczki”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13 października 2021 r. do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kętrzyn, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.rycerz@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Treść Ogłoszenia

Oferta – Uczniowski Klub Sportowy BAD-MAX