Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Grafika przedstawia tekst o treści Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wyniki KONKURSU

Tabela wyniki formalne

ogłoszenie konkursu Profilaktyka 17.0.2021

zał. 1 wzór oferty

zał. 2 sprawozdanie

Załącznik-Nr-3-wzór-oświadczeń-1

zał. 4 oświadczenie VAT

zał. 5 oświadczenia o poufności danych

zał. 6 oświadczenie Split Payment

zał. 7 Karta oceny ofert

zał. 8 Klauzula Informacyjna

Termin składania ofert: 29 października 2021 r. godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kopeć 89 752 05 91