Zaznacz stronę

NABÓR KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

Od 6 do 20 września 2021 r. uczniowie działających w Kętrzynie szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także uczniowie mieszkający na stałe w Kętrzynie uczęszczający
do szkół znajdujących się poza miastem mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie. Gremium to będzie miało dziewięcioosobowy skład. Kadencja Rady potrwa dwa lata, licząc od pierwszego jej posiedzenia.
  1. Kandydaci ze Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 mogą składać wypełnione, podpisane przez siebie oraz przez rodzica/opiekuna prawnego formularze dostępne  
    w sekretariatach szkół oraz na stronie miastoketrzyn.pl. Uczniowie kętrzyńskich Szkół Podstawowych składają formularze we właściwych dla siebie szkolnych sekretariatach.
  2. Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych mogą składać wypełnione, podpisane przez siebie lub przez rodzica/opiekuna prawnego formularze dostępne na stronie miastoketrzyn.pl i składają je w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym
    się w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 (parter).

Nadesłane zgłoszenia oceni Miejska Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem
Nr 195/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 01.07.2021 r.  w skład której wchodzą :

  • Daniel Sapiński – Radny Rady Miejskiej – Przewodniczący
  • Teresa Dudzińska – Urząd Miasta Kętrzyn
  • Joanna Śmiałek – Urząd Miasta Kętrzyn – Sekretarz

 

W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Szczegółowe informacje pod numerami tel.: 89 752 05 76 oraz 89 752 05 91.

 

Załączniki: 

Formularz zgłoszeniowy

RODO