Zaznacz stronę

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. poz. 2127) od dnia 01.07.2021r. właściciele oraz zarządcy budynków zlokalizowanych na terenie miasta, mają obowiązek złożenia do Urzędu Miasta Kętrzyn deklarację dotyczącą źródła ciepła oraz spalanych paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklaracja do pobrania pod linkiem:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy w przypadku budynków istniejących. Dla nowo wybudowanych obiektów, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

(Na podstawie art. 54 oraz art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) nowo powstałe budynki należy zgłosić wnioskiem o zakończenie budowy lub zgodnie z art. 55 ww. ustawy uzyskać decyzję o pozwolenie na użytkowanie. Co oznacza, że dla nowo powstałych budynków należy złożyć wniosek o zakończenie budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków to 14 dni od otrzymania ww. decyzji.)

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodującej smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych oraz będą tam dostępne informację na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Dzięki szczegółowych danych o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Dla obywateli zostaną również uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynku w zakresie bezpieczeństwa, np. będziemy mogli zamówić przegląd kominiarski lub inwentaryzację budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Szczegółowe informację znajdą Państwo na portalu ZONE który jest prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, pod linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/?#