Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn

Szczepienie HPV

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego

z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej

w Gminnym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza konkurs na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienia dziewcząt urodzonych w roku 2006, zamieszkałych na terenie Miasta Kętrzyn szczepionką dziewięciowalentną typ HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58 przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym.

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie HPV

zał. Nr 1 – ogłoszenie konkursu (1)

Zał nr 2 – regulamin konkursu

Zał nr 3 – Formularz oferty (1)

zał. Nr 4 – umowa konkurs (1)