Zaznacz stronę

„Wakacje w Mundurze” 2021

27 czerwca 2021r. 50 kandydatów stawiło się pod bramą 43 batalionu
lekkiej piechoty w Braniewie, by rozpocząć 16-dniowe szkolenie
podstawowe organizowane w ramach „Wakacji w Mundurze”. Ochotnicy,
którzy pozytywnie je ukończą, po złożeniu przysięgi, służyć
będą w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.
Kandydaci pochodzą m.in. z powiatu elbląskiego, bartoszyckiego,
kętrzyńskiego, braniewskiego, lidzbarskiego i giżyckiego.

Nowo powołani żołnierze swój pierwszy dzień w służbie rozpoczęli
od wypełnienia ankiety czyli tzw. wywiadu na temat stanu ich zdrowia
oraz dotychczasowej aktywności. Po wydaniu umundurowania oraz
wyposażenia, zostaną przeszkoleni z zakresu znajomości i budowy
broni. Każdemu z ochotników zostanie przydzielony karabinek MSBS Grot,
który będzie im towarzyszył aż do momentu zakończenia szkolenia. W
kolejnych dniach kandydaci będą nabywali praktyczne umiejętności
posługiwania się bronią, poznają podstawowe zasady pola walki oraz
topografii terenu.

Wśród ochotników, którzy zasilą szeregi 4 Warmińsko-Mazurskiej
Brygady Obrony Terytorialnej znaleźli się m.in. instruktorzy sztuk
walki, nauczyciele, laboranci, pielęgniarki i pasjonaci historii.
Każdy „w cywilu” robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno –
chęć służby Ojczyźnie i lokalnej społeczności.

Całe szkolenie już 10 lipca zakończy się uroczystą przysięgą
wojskową w Braniewie.

Z powodu ogromnego zainteresowania „Wakacjami w mundurze” kolejne
szkolenia 4W-MBOT planowane są już na 23 lipca i 13 sierpnia.

25.06.2021 Braniewo Wcielenie 4WMBOT fot. DWOT

25.06.2021 Braniewo Wcielenie 4WMBOT fot. DWOT

25.06.2021 Braniewo Wcielenie 4WMBOT fot. DWOT

25.06.2021 Braniewo Wcielenie 4WMBOT fot. DWOT

25.06.2021 Braniewo Wcielenie 4WMBOT fot. DWOT

25.06.2021 Braniewo Wcielenie 4WMBOT fot. DWOT