Zaznacz stronę

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY SZPITALNEJ

logo Poland-russia oraz logo unii europejskiej

Rozpoczęły się prace związane z przebudową sieci  kanalizacji deszczowej oraz remontem ulicy Szpitalnej w ramach projektu  “Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych   w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020.

Od czwartku ( 10.06.2021 r.) wprowadzony zostanie ruch wahadłowy oraz zwężenie jezdni. Utrudnia w ruchu potrwają do zakończenia frezowania ulicy Szpitalnej oraz przebudowy kanalizacji na wskazanym odcinku drogi. Organizacja ruchu będzie się zmieniać w zależności od wykonywanych robót.

Zachęcamy do wybierania alternatywnych przejazdów i niekorzystania z odcinka ulicy Szpitalnej, na którym prowadzone są roboty drogowe. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na oznakowanie.

Informacja o projekcie: http://waterprotect-ketrzyn-kaliningrad.eu/

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Gmina Miejska Kętrzyn i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska- Rosja 2014-2020