Zaznacz stronę

Postęp prac przy przebudowie kanalizacji deszczowej w Kętrzynie

W chwili obecnej kontynuowane są prace budowlane związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz remontem ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach projektu “Ochrona i zrównoważone wykorzystanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020.

Szczegółowe informacje pod linkiem:  http://waterprotect-ketrzyn-kaliningrad.eu/postep-prac-przy-przebudowie-kanalizacji-deszczowej-w-ketrzynie/

 

zdjecie przeddatawia roboty kanalizacyjne. Rozkopana ziemia i woda