Zaznacz stronę

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2020 rok

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców

do udziału w debacie nad Raportem

o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2020 roku

 

 

Podczas  Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 lipca 2021r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2020 rok. Będą mogli w niej wziąć udział Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Kętrzyna, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kętrzynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgłoszenia mieszkańców składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport
o stanie gminy. Zgłoszenia (wypełnione karty) przyjmowane będą w dniach od 24 czerwca
do 07 lipca  2020 roku w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, pok. 10 (I piętro)

w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze).

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA:  zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2020 roku (KLIK)

Mieszkańcy Kętrzyna mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy i będą dopuszczeni do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców. (zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 6 – 8),

 

Z raportem można zapoznać się:

– w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn pok. 10 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze)

– w Urzędzie Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, parter, pokój nr 2 , w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze).

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kętrzynie

http://bip.miastoketrzyn.pl/10134/1614/Raport_o_stanie_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_za_2020r/

– na stronie internetowej  Urzędu Miasta Kętrzyn

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2020 rok

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kętrzynie

(-) Rafał Rypina