Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn

Grafika przedstawia tekst o treści Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK

Ogłoszenie – Wypoczynek

Wyniki formalne – Wypoczynek

Wyniki konkursu – Wypoczynek

Załączniki:

zał. 1 wzór oferty

zał. 2 sprawozdanie

zał. 3 oświadczenia

zał. 4 oświadczenie VAT

zał. 5 oświadczenia o poufności danych – wypoczynek

zał. 6 oświadczenie Split Payment

zał. 7 Karta oceny ofert

zał. 8 Klauzula Informacyjna

Termin składania ofert do dnia 22 czerwca 2021r. do godz. 12:00