Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn

Grafika przedstawia tekst o treści Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Ogłoszenie

Wyniki formalne – Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie

 

Karta oceny – nauka edukacja oświata i wychowanie

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Termin składania ofert: 11.06.2021r., godz. 12.00