Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn

Grafika przedstawia tekst o treści Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Ogłoszenie

Wyniki formalne – Kultura Fizyczna i Sport

 

Karta oceny – kultura fizyczna i sport

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Termin składania ofert: 11.06.2021r., godz. 12.00