Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn

Grafika przedstawia tekst o treści Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie

Wyniki formalne – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

 

Karta oceny – kultura

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Termin składania ofert 11.06.2021r., godz. 12.00