Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn

Grafika przedstawia tekst o treści Otwarty Konkurs Ofert
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie – nauki, edukacji, oświaty i wychowania – wypoczynek letni.

Ogłoszenie

Karta oceny nauka

Oświadczenie nauka

Wyniki formalne – Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie

Wyniki Konkursu – Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie

Załączniki:  Wzór_sprawozdanie   Wzór oferta

 

termin składania ofert do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 12.00