Zaznacz stronę

Zmiana organizacji ruchu wokół kętrzyńskiego jeziorka

Niebawem ruszają prace związane z remontem ulic i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wokół kętrzyńskiego jeziorka. W związku z realizowaną inwestycją, od 20. kwietnia 2021 r., wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

 

Dla I etapu tymczasowej organizacji ruchu zamknięta zostanie:

  • ulica Asnyka – od skrzyżowania z ul. Kościuszki (włącznie ze skrzyżowaniem) do nieruchomości, przy ul. Asnyka 12,
  • ulica Kajki – na odcinku od ulicy skrzyżowania ulic Kajki – Kościuszki – Reja do skrzyżowania ulicy Szpitalnej – Skłodowskiej – Diehla,
  • ulica Kościuszki – na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaszubską do skrzyżowania z ul. Asnyka (włącznie ze skrzyżowaniem),
  • ulica Szpitalna -na odcinku od skrzyżowania z ul. Kajki – Skłodowskiej – Diehla w stronę ul. Bałtyckiej, będzie przejezdna tylko jednym pasem z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej wahadłowej.

 

Dojazd będzie możliwy:

  • do ul. Asnyka – tylko od strony ulicy Pocztowej,
  • do ul. Kajki – od strony ulicy Sikorskiego, Pl. Piłsudskiego, ul. Reja, ul. Kaszubskiej oraz ul. Kościuszki,
  • do ul. Kościuszki – od strony ulic Reja, Kajki i Kaszubskiej,

 

W okresie obowiązywania czasowej organizacji ruchu dopuszczony zostanie jedynie ruch pieszy w obrębie istniejących chodników, z zastosowaniem ruchu pieszego jednostronnego. Wszystkie etapy tymczasowej zmiany organizacji ruchu oraz objazdy znajdują się na mapie.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego “Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. 

Zakres prac obejmuje: roboty instalacyjno – sanitarne związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz prace drogowe. Nowy system kanalizacji będzie skutecznie odprowadzał nadmiar wód do rurociągu pod drogą. Wody opadowe i roztopowe z odwadnianego terenu zostaną podczyszczone do parametrów zgodnych z polskim prawem. Koszt wykonanych prac wynosi ponad 3,6 mln zł.

Schemat ogólny – mapa zakresu robót

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast