Zaznacz stronę

Rozpoczęły się prace nad kętrzyńskim jeziorkiem

logo Poland-russia oraz logo unii europejskiej
Ruszyły prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej wokół Jeziorka Kętrzyńskiego.  Roboty rozpoczęły się od sfrezowania nawierzchni asfaltowej, jutro rozpoczną się roboty pomiarowe, a w piątek planowane jest rozpoczęcie przebudowy kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęły się prace nad jeziorkiem  Ruszyły prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej wokół Jeziorka Kętrzyńskiego. Roboty rozpoczęły się od sfrezowania nawierzchni asfaltowej, jutro rozpoczną się roboty pomiarowe, a w piątek planowane jest rozpoczęcie przebudowy kanalizacji deszczowej.  W najbliższych miesiącach mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień komunikacyjnych w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie         i ostrożność przy poruszaniu się w rejonie prowadzonych robót. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o z Mińska Mazowieckiego. Przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana jest w ramach projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie               i Kaliningradzie” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej                      Polska-Rosja 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost ochrony czystości zbiorników wodnych Wartość projektu realizowanego przez obie strony to 1 986 495,52 euro, w tym przez Gminę Miejską Kętrzyn 1 045 124,06 euro, przez Kaliningrad - 941 371,46 euro. Dofinansowanie wynosi 90%. Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Gmina Miejska Kętrzyn i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska- Rosja 2014-2020

W najbliższych miesiącach mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień komunikacyjnych w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i ostrożność przy poruszaniu się w rejonie prowadzonych robót.

Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o z Mińska Mazowieckiego.

Przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana jest w ramach projektu  „Ochrona  i  zrównoważone wykorzystywanie  wodnych  obiektów  rekreacyjnych  w  miastach  przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost ochrony czystości zbiorników wodnych.

Wartość projektu realizowanego przez obie strony to 1 986 495,52 euro, w tym przez Gminę Miejską Kętrzyn 1 045 124,06 euro, przez Kaliningrad – 941 371,46 euro. Dofinansowanie wynosi 90%.

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Gmina Miejska Kętrzyn i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska- Rosja 2014-2020.

Więcej informacji:

http://waterprotect-ketrzyn-kaliningrad.eu/

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast